KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GDĐT GIO LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH &THCS GIO VIỆT

CẤP THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: /KH-TH&THCS

 

Gio Việt, ngày tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ công văn số 341/HD-PGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Phòng GD-ĐT Gio Linh hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018-2019;

Căn cứ công văn số 142/CV- GDNNGDTX ngày 27/8/2018 của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại và thực hiện kế hoạch năm học 2108-2019, trường TH và THCS Gio Việt khối THCS xây dựng kế hoạch dạy nghề lớp 8 năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Về kiến thức: Giáo dục cho học sinh hiểu được một số kiến thức cơ bản về công cụ, kỹ thuật, qui trình công nghệ và về an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với một nghề phổ thông đã học, biết đặc điểm và yêu cầu của nghề đó.

b) Về kỹ năng: Hình thành cho học sinh một số kỹ năng sử dụng công cụ, kỹ năng thực hành kỹ thuật theo qui trình công nghệ để làm ra sản phẩm theo yêu cầu của giáo dục nghề phổ thông và phát triển nhu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

c) Về thái độ: Giúp học sinh có thái độ đúng về nghề, phát triễn hứng thú kỹ thuật biết vận dụng kiến thức, kỹ năng vào lao động, hình thành thói quen làm việc có kế hoạch, tuân thủ qui trình ký thuật và đảm bảo an toàn lao động, bước đầu có tác phong công nghiệp, giữ gìn vệ sinh môi trường, có ý thức tìm hiểu và lựa chọn nghề nghề nghiệp cho bản thân.

2. Yêu cầu:

- Thông qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông góp phần nâng cao, củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng nghề học nhằm giúp HS rèn luyện năng lực tự học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Thông qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông giúp học sinh tìm hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp phổ biến trong xã hội để định hướng nghề nghiệp và thấy rõ sự phù hợp của năng lực bản thân với yêu cầu ở những nghề cụ thể, được rèn luyện các kỹ năng, tác phong lao động cần thiết.

-Học sinh được vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học ở môn Công nghệ và các môn học khác vào thực tiễn đời sống và sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ…phục vụ cho sự phát triển kinh tế địa phương.

- Giáo dục nghề phổ thông góp phần rèn luyện phẩm chất, thói quen lao động có kế hoạch, có kỹ thuật, có kỷ luật và ý thức đảm bảo an toàn lao động, giữ vệ sinh môi trường.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung dạy nghề phổ thông:

Năm học 2018-2019 nhà trường tổ chức dạy nghề cho tất cả học sinh lớp 8 ở bộ môn: Điện dân dụng.

Chương trình dạy nghề do Trung tâm GDNN-GDTX huyện Gio Linh cung cấp

2. Số lượng học sinh và lớp học:

Tổng số học sinh lớp 8: 123 học sinh.

Số lượng lớp học: 03 lớp nghề Điện dân dụng.

3.Giáo viên phụ trách giảng dạy:

Thầy Trần Duy Lương giáo viên bộ môn KTCN đảm nhiệm dạy nghề Điện dân dụng.

4. Thời gian dạy:

- Dạy cả năm học: 23,5 tuần x 3 tiết/ tuần = 70 tiết.

+ Học kỳ I: Thực hiện 15 tuần x 3tiết/ tuần = 45tiết.

+ Học kỳ II: Thực hiện 8,5 tuần x 3tiết/ tuần = 25tiết.

- Lịch học được xếp vào ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, mỗi tuần 3 tiết/lớp.

- Thời gian học thực hiện từ ngày 5/9/2018 đến hết ngày 20/3/2019

5. Tổ chức giảng dạy, học tập:

- Giáo viên phụ trách giảng dạy NPT phải có giáo án khi lên lớp. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị để giúp học sinh phát hiện và làm chủ kiến thức. Đối với các tiết thực hành, giáo viên phải kiểm tra trước các trang thiết bị, khắc phục kịp thời; kiên quyết không đưa vào sử dụng những thiết bị đã hỏng, không đảm bảo an toàn cho học sinh. Trước khi thực hành, thường xuyên lưu ý, nhắc nhở các em những qui định bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn lao động như: không đùa giỡn khi thực hành, tư thế thực hành đúng, trang phục gọn gàng… Sau khi kết thúc tiết thực hành cần rút kinh nghiệm trước tập thể lớp.

- Ngoài việc tổ chức giảng dạy nội dung bài học và tổ chức cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực hành; giáo viên cần giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương hoặc kiểu bài…

6. Hồ sơ quản lý chuyên môn các lớp dạy nghề phổ thông:

- Phân phối chương trình nghề phổ thông.

- Kế hoạch tổ chức dạy nghề phổ thông.

- Sổ gọi tên ghi điểm.

- Sổ đầu bài .

7. Hồ sơ giáo viên dạy nghề phổ thông:

- Kế hoạch giảng dạy (Sổ báo giảng).

- Giáo án.

- Sổ điểm cá nhân.

- Sổ điểm danh.

8. Kiểm tra, đánh giá quá trình học nghề của học sinh:

Thực hiện theo qui chế đánh giá xếp loại học sinh (theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. ).

9. Thời gian thi tốt nghiệp nghề phổ thông:

Dự kiến vào cuối tháng 3/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đối với Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch dạy nghề phổ thông và tổ chức thực hiện tại đơn vị. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc dạy học và đánh giá kết quả dạy nghề phổ thông trong nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội về mục đích, ý nghĩa dạy nghề phổ thông. Hướng dẫn HS lựa chọn nghề học cho phù hợp.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho dạy nghề phổ thông và bố trí đội ngũ giáo viên, quản lý lớp để đảm bảo triển khai đầy đủ kế hoạch. Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên dạy nghề phổ thông.

- Báo cáo với các cấp quản lý về tình hình thực hiện dạy nghề phổ thông. Phối hợp với các cấp quản lý tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông khối THCS.

2. Đối với giáo viên được phân công giảng dạy:

- Thực hiện theo đúng thời gian các tiết dạy theo thời khóa biểu nhà trường.

- Quản lý nề nếp học sinh trong các tiết dạy, buổi dạy. Theo dõi kết quả từng học sinh. Phối hợp GVCN lớp 8 động viên nhắc nhở học sinh đi học đều, thực hiện các bài kiểm theo quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và chương trình giảng dạy trình BGH duyệt, phải đảm bảo hoàn thành chương trình theo hướng dẫn giảng dạy, thi nghề của TT GDNN-GDTX Huyện Gio Linh. Điều chỉnh kế hoạch kịp thời, đề ra những biện pháp linh hoạt phù hợp với thực tế.

- Vào sổ điểm, học bạ và các thủ tục liên quan.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động dạy nghề.

- Báo cáo kịp thời với BGH về tình hình học tập của học sinh, cơ sở vật chất để phục vụ công tác dạy nghề đạt hiệu quả.

3. Đối với học sinh:

- Tham gia đầy đủ các buổi học theo thời khóa biểu của nhà trường. Có đầy đủ các cột điểm theo quy định.

- Nghiêm túc thực hiện nội quy của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy nghề cho học sinh khối 8 năm học 2018-2019 của trường Th&THCS Gio Việt khối THCS. Yêu cầu các bộ phận liên quan, giáo viên và học sinh khối 8 thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- PGD: để b/c;

  • Hiệu trưởng (b/c)

- GV dạy nghề: để thực hiện;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Phan Văn Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 90
Tháng 07 : 1.781